آلفاباکسبررسي عملكرد مديران تحصيلكرده و غير تحصيلكرده***

بررسي عملكرد مديران تحصيلكرده و غير تحصيلكرده

بررسي-عملكرد-مديران-تحصيلكرده-و-غير-تحصيلكردهبا اینکه امروزه مدیریت در دنیای پیچیده و متحول جایگاه اساسی خود را پس از فراز و نشیب های بسیار پیدا کرده است، به نظر میرسد در کشور ما بیان فوق مصداق کامل عینی پیدا نکرده است . مدیریت آموزشی نیز از این امر مستثنی نبوده و هنوز جایگاه واقعی خود را در مفهوم علمی خود باز نیافته است. هنوز هم در موارد بسیادانلود فایل


سایت دانلود پروژه های دانشجویی
منبع این نوشته : منبع
تحصيلكرده ,مديران تحصيلكرده ,عملكرد مديران ,بررسي عملكرد ,عملكرد مديران تحصيلكرده ,بررسي عملكرد مديران