آلفاباکسپاورپوینت تکنولوژی آهنگری**

پاورپوینت تکنولوژی آهنگری

پاورپوینت-تکنولوژی-آهنگریتعریف آهنگری: آهنگری کار روی فلز به وسیله اعمال نیروهای فشاری موضعی توسط چکش های دستی یا مکانیکی پرسها یا ماشین های مخصوص آهنگری می باشد.فرایندهای آهنگری می توانند براساس نوع ماشین اعمال کننده نیرو درجه حرارت تغییر شکل یا نوع قالب طبقه بندی شوند.دانلود فایل


سایت دانلود پروژه های دانشجویی
منبع این نوشته : منبع
آهنگری ,پاورپوینت تکنولوژی